Etiquetes

dimarts, 16 de novembre de 2021

Espais d'aprenentatge P5

 

Una de les principals propostes pedagògiques de la nostra escola són els espais d’aprenentatge.ESPAI MARIE CURIE

A l'espai Marie Curie, oferim diferents propostes i materials per tal d’estimular la curiositat i l'esperit d'investigació. 

ESPAI FRIDA KAHLO

A l’espai Frida Kahlo podem manipular i crear amb pintura, ceres, elements de la natura... i convertir-nos en petits artistes.

ESPAI NEWTON

L’espai Newton està pensat per ajudar als infants a estructurar el seu pensament i els continguts lògico-matemàtics que els serviran de mitjà per conèixer el seu entorn. 

ESPAI JOANA RASPALL

A l'espai Joana Raspall, els infants troben recursos i eines per poder confegir paraules. Per descobrir lletres, cops de veu, diferents grafies...

dilluns, 8 de novembre de 2021

ELS ESPAIS D'APRENENTATGE A P3

 

Els espais d’aprenentatge són una metodologia de treball on l’infant es troba unes propostes col·locades estratègicament. A partir de l’experimentació dels material, acabaran arribant a conclusions i a assolir continguts a través del joc, de la manipulació i de les posades en comú. Però per arribar a aquí necessiten un temps de joc de descoberta, de manipulació lliure de tot allò que se’ls ofereix.

Abans de començar l’espai, és important saber les propostes de la sessió i observar com està col·locat el material. D’aquesta manera poden decidir sense presses per on volen començar. Els espais permeten que cadascú s’organitzi el temps i vagi canviant de proposta en funció del que els pugui interessar més en cada moment. Les relacions que s’estableixen i els comentaris espontanis que sorgeixen són la base que utilitzarem per fer el tancament en rotllana de la sessió.

Hi ha consignes que han de tenir clares en totes els espais: respectar als altres i no fer-nos mal,  els materials de les propostes no es poden canviar de lloc, cal tenir cura i no malmetre allò que utilitzem i quan acabem hem de deixar-ho tot perfectament recollit.

Per tal que l’alumnat no perdi l’interès en allò que es troba, els materials es van ampliant i canviant en funció del resultat que se n’obté.  


ESPAI MARIE CURIE

A l'espai Marie Curie, oferim diferents propostes i materials per tal d’estimular la curiositat i l'esperit d'investigació. És un espai ideal per fer hipòtesis, contrastar les respostes obtingudes en finalitzar i que siguin punt de partida per la següent sessió. Algunes dels materials que hem anat trobant aquestes setmanes a l’aula d’experimentació són: cadenes, tubs, fruites de tardor, pinyes, fulles, materials de diferents textures (fregalls, bombolles de plàstic, plomes, canyes, raspalls...), llegums, lupes, ampolles, saquets, balances, taps de suro, ratlladors, canals, cd’s, calidoscopis... 

P3A


P3B


P3CESPAI FRIDA KAHLO

A l’espai Frida Kahlo podem manipular i crear amb pintura. Durant el curs anirem introduint diferents artistes.

Hem dedicat unes sessions a treballar els aspectes necessaris per tal que l’espai es desenvolupi amb normalitat. Per això han tingut l’oportunitat de poder utilitzar: tampons amb tinta, esponges, taps, dits, matamosques, fulles, raspalls de dents, bastons de les orelles, forquilles, ceres, pinzells... Així un cop ens endinsem en el mon dels artistes, ja hauran tingut contacte amb els materials i hauran adquirit hàbits imprescindibles: posar-se la bata de pintura, arremangar-se per rentar-se les mans o el material i deixar l’aula en condicions.

P3A


P3B


P3CESPAI DA VINCI

L’espai Da Vinci està pensat per treballar la psicomotricitat fina, imprescindible per a l'aprenentatge posterior de l'escriptura.

La motricitat fina fa referència als moviments voluntaris molt precisos de les mans i els dits. Comprèn totes aquelles activitats realitzades que necessiten una precisió, un alt nivell de coordinació òculo-manual, una força controlada i una bona concentració. 

Destinem un temps cada setmana a: cargolar, descargolar, pressionar, apretar, estripar, pessigar, encaixar, omplir, buidar, clavar ...

P3A


P3B


P3CESPAI NEWTON

L’espai Newton està pensat per ajudar als infants a estructurar el seu pensament i els continguts lògico-matemàtics que els serviran de mitjà per conèixer el seu entorn. es garanteix que els quatre eixos principals de les matemàtiques quedin coberts; per això, en tot moment l’alumnat pot realitzar propostes relacionades amb la numeració i quantitat, la geometria, l’orientació i l’estadística i atzar. Abans de començar es porta a terme algun joc col·lectiu que ens ajudarà a introduir conceptes o a introduir materials: estimacions de números, classificacions de formes, conceptes a partir del propi cos... 

P3A


P3B


P3C

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...